Oudercommissie 

Bij (Villa) Vipkids zijn niet alleen de kinderen belangrijk, maar ook de ouders. Daarom is er een actieve oudercommissie op beide locaties, die op dit moment bestaat uit meerdere enthousiaste ouders.

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van kinderdagverblijf (Villa) Vipkids. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang.

De oudercommissie brengt op de volgende terreinen advies uit:

Kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen);

Opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters;

Pedagogische beleid;

Voedingsaangelegenheden;

Risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid;

Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes.

Openingstijden;

Klachtenregeling;

Prijswijzigingen kinderopvang;

  Spel- en ontwikkelingsactiviteiten;

Informatieverstrekking naar ouders.