Wennen (Villa) Vipkids

Voor u en uw kind betekent de stap naar de kinderopvang wennen aan een nieuwe situatie. Voor kleine kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders/verzorgers en familie. We vinden het daarom belangrijk dat de wenperiode een soepele overgang kan zijn van thuis naar de opvang. We nemen daarvoor de tijd en ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo en naar eigen behoefte wennen.

Het wennen van kinderen aan de opvang is een belangrijk aandachtspunt. Kinderen moeten wennen aan het feit dat hun ouders gedurende (een deel van) de dag niet aanwezig zijn. Belangrijk is dat ouders vertrouwen krijgen in de opvang en de pedagogisch medewerkers. 

De wenperiode

Dag 1: is de eerste opvang dag. Dan komt u samen om 10:15 met u kind voor de intake met de mentor van uw kind om vervolgens samen te wennen op de groep. Na een uurtje verlaat u het kinderdagverblijf en blijft uw kind aansluitend alleen wennen tot 13:00.

Dag 2: Brengt u uw kind om 09:00. Dan kunt u samen op de groep spelen. Rond 09:30 kunt u afscheid nemen en blijft uw kind alleen wennen tot 13:00.

Dag 3: Brengt u uw kind om 09:00. Dan kunt u samen op de groep spelen. Rond 09:30 kunt u afscheid nemen en blijft uw kind alleen wennen tot 16:00.

Het wennen begint op de startdatum van het contract.

Maatwerk leveren

Wennen gaat bij ieder kind anders, dus bovenstaande is een richtlijn. Over het algemeen kan worden gesteld dat jong kinderen (<6 maanden) makkelijker wennen dan iets oudere kinderen. Soms kan het ook zo zijn dat de wenperiode te vroeg is afgesloten en er opnieuw moet worden opgebouwd. Iedere wendag zal uitgebreid worden geëvalueerd en de wenperiode kan indien nodig verlengd worden indien dit in belang van uw kind nodig geacht wordt.

Na de eerste drie opvangmaanden nodigt de mentor u uit op locatie om de wenperiode te evalueren, aan de hand van het drie-maanden-evaluatieformulier.