Onze visie

In geen enkele periode van hun leven gaat de ontwikkeling zó snel en leren kinderen zó veel als in de vroegste kinderjaren. De eerste ervaringen van kinderen hebben een grote invloed op hun kijk op de wereld, op hoe ze met anderen omgaan en op hun zelfvertrouwen. Jonge kinderen leren voortdurend. Ze hebben een aangeboren drang tot ontdekken. Door dingen zelf te doen, te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en problemen op te lossen, leert uw kind hoe de wereld in elkaar steekt en hoe gedachten en gevoelens geuit kunnen worden.

Spelen is hierbij noodzakelijk. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld om zich heen en oefenen nieuwe vaardigheden. Dit stimuleert hun ontwikkeling. Ieder kind is uniek en leert in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. Het ene kind leert bijvoorbeeld meer door te kijken, het andere door te doen. Ook verschillen kinderen in temperament, talenten enzovoorts. Bij (Villa) Vipkids worden deze verschillen gerespecteerd.