Uk en Puk

Sinds juli 2015 werken wij met Uk en Puk. Uk en Puk is een VVE methode dat zich richt op kinderen van 0-4 jaar. Uk en Puk is ontwikkeld om gericht aan de ontwikkeling van een jong kind te werken, en dan met name aan de spraak- en taalontwikkeling. Dit is niet de voornaamste reden waarom wij met Uk en Puk willen werken. Wij zetten UK & PUK niet in als een officiële VVE methode binnen  het kinderdagverblijf. Wij werken onder andere met Uk en Puk omdat dit onze pedagogisch medewerkers een leidraad biedt en er op een leuke gestructureerde manier aan de ontwikkeling van de kinderen wordt gewerkt.

Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan:

  • de spraak;
  • en taalontwikkeling;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • de motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
  • en het bevat rekenprikkels voor ontluikende rekenvaardigheden. (heel simpel voorbeeld: als je drie potloden hebt, hoeveel kinderen kunnen er dan met je mee kleuren?)

 

Vip Kids sfeer impressie detail 07

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.