Vier ogen en oren principe

De Commissie Gunning deed in haar rapport in 2011 naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak een aantal aanbevelingen om misbruik in kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen. Een van deze aanbevelingen betreft het vierogen principe. De bedoeling van het vierogen principe is dat kinderen in een kinderdagverblijf zoveel mogelijk in het zicht of het gehoorveld zijn van meer dan één volwassene. 

Het vierogen principe is opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en stelt het vanaf 1 juli 2013 verplicht voor kinderdagverblijven.

Het gebruik van camera’s

Binnen Kinderdagverblijf (Villa) Vipkids wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De groepsruimte, de hal en de slaapkamer zijn voorzien van camera’s. Als een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat tijdens het openen/sluiten en pauzetijd, dan wordt er meegekeken.

Voor meer informatie is een protocol cameragebruik op de locatie aanwezig.