Mentor

Ieder kind bij (Villa) Vipkids heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Uiteraard zien de kinderen ook andere pedagogisch medewerksters. 

Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, moet de mentor uw kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is tijdens het kennismakingsgesprek.