Uk en Puk

Sinds juli 2015 werken wij met UK en Puk. UK en Puk is een VVE methode dat zich richt op kinderen van 0-4 jaar. Uk en Puk is ontwikkeld om gericht aan de ontwikkeling van een jong kind te werken, en dan met name aan de spraak- en taalontwikkeling. Wij zetten UK & PUK niet in als een officiële VVE methode binnen het kinderdagverblijf. Naast de eigen creativiteit van de pedagogisch medewerkers biedt uk en puk een leidraad. Om op een leuke gestructureerde manier aan de ontwikkeling van de kinderen te werken.

Activiteiten

Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan:

    De spraak

    De taalontwikkeling

    De sociaal-emotionele ontwikkeling

    De motorische en zintuiglijke ontwikkeling;

    Het bevat rekenprikkels voor ontluikende rekenvaardigheden. (heel simpel voorbeeld: als je drie potloden hebt, hoeveel kinderen kunnen er dan met je mee kleuren?)