Ruilbeleid

Het ruilen van dagen is onbeperkt en kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:

In overleg met de pedagogisch medewerker, die nagaat aan de hand van de bezettingslijst en de agenda of de groepsgrootte en samenstelling dit toelaat.

Een ruilafspraak wordt altijd vooraf gemaakt, minimaal één werkdag van tevoren. Ruilen kan dus niet met terugwerkende kracht of op de dag zelf.

Ruilen van dagen kan uiterlijk één maand vooraf tot één maand achteraf.

Een ruilafspraak is alleen geldig als deze schriftelijk, minimaal één werkdag van tevoren, is vastgelegd. Het hiervoor bestemde formulier moet door de ouder en door een medewerker van de Vipkids zijn ondertekend.

Ziektedagen kunnen niet geruild worden.

Aanspraak op ruildagen vervallen op 31 december en kunnen dus niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Ongedaan maken van een ruilafspraak kan alleen als de groepsgrootte dit nog toelaat, dit moet minimaal 1 werkdag van tevoren worden aangegeven.

Het ruilen van dagen is een extra service, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.