Zieke kinderen

Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt worden de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
Ouders worden verzocht hun kindje op te halen, indien:

  • Het kind koorts heeft (boven de 38,5 graden C);
  • Het kind als gevolg van ziekte niet kan functioneren in het kinderdagverblijf en vraagt om intensieve zorg: één pedagogisch medewerker op één kind;
  • Aantal kinderen hetzelfde ziektebeeld vertonen (epidemie).

Wanneer het kind ziek is en koorts heeft dient het thuis te worden gehouden totdat het tenminste 24 uur koortsvrij is. Koorts na een inenting vormt hierop een uitzondering. In dat geval mag het kind weer komen zodra de koorts verdwenen is.

Bij spoedeisende gevallen kan het noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen en/of met uw kind naar de huisarts of ziekenhuis te gaan. U wordt dan direct in kennis gesteld. Uiteraard wordt indien mogelijk eerst overlegd met de ouders/verzorgers.

 

baby in bed

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.