Wennen

Een goed wenproces voor zowel ouder als kind vinden wij erg belangrijk. We zullen tijdens het intakegesprek met u praten over de verschillende mogelijkheden voor het wennen van uzelf en uw kind. We laten ouders de eerste tijd zoveel mogelijk zelf bepalen hoelang ze bij hun kind op de groep willen blijven. Wij proberen de ouders hierbij niets op te leggen maar adviseren waar nodig. Onze ervaring is dat hoe rustiger de ouder zelf is tijdens het gewenningsproces, hoe sneller het kind went. Uit ervaring hebben we gemerkt dat de mogelijkheid die we de ouders geven om op hun eigen manier te wennen aan de nieuwe situatie vertrouwen creëert en een veilig gevoel geeft. We nemen altijd de tijd voor breng-, en haalgesprekken met de ouders. Hoe beter we weten wat een kind thuis beleeft hoe beter we het kind kunnen begeleiden. Drempelvrees hoort er voor de meeste kinderen gewoon bij.

Het voordeel van een verticale groep is dat een kind maar één keer hoeft te wennen, omdat het kind 4 jaar op dezelfde groep zal verblijven.

Mocht het kind problemen ondervinden dan zal het wenschema worden aangepast. De ervaring leert dat het brengen en halen het grootste probleem vormt. Tijdens de wenperiode leert het kind dat de ouder/verzorger altijd weer terugkomt. Heel vaak zie je dat kinderen huilen wanneer de ouders/verzorgers weg gaan maar dat zij al heel snel rustig worden als de ouder net de deur uit is.

Als ouder krijg je hier toch een akelig gevoel bij omdat het laatste huiltje blijft naklinken. Mocht dat in uw geval zo zijn schroom dan niet om Vipkids na enige tijd te bellen om te vragen hoe het is gegaan en hoe het kind zich op dat moment voelt.

Hoelang de wenperiode duurt is per kind verschillend. De ervaring leert dat het ene kind nu eenmaal sneller went dan het andere.

 

Wennen bij de juf op schoot

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.