Veiligheid en gezondheid

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij kinderdagverblijf Vipkids hoog in het vaandel. De kinderopvang kent veel wet- en regelgeving zoals de aanwezigheid van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvang voorzieningen en peuterspeelzalen beschreven.

Kwaliteitseisen kinderopvang:

Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

  • groepsgrootte en het aantal kinderen per leid(st)er;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • huisvesting en inrichting;
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
  • omgangstaal (Nederlands);
  • afhandeling klachten.
Naar onze mening is kwalitatief goede kinderopvang meer dan het voldoen aan de basisvereisten. Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt. Waar voldoende vaste pedagogisch medewerkers werken die uw kind kennen en liefdevol met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien.

Kwaliteit zit niet alleen in procedures maar vooral in houding en gedrag. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen zijn cruciale onderdelen van onze cultuur die het mogelijk maken onszelf continu te verbeteren.

Aandacht-functionaris

De eigenaresse van Vipkids is de aandacht-functionaris en draagt er zorg voor dat er aandacht is binnen het kinderdagverblijf ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Niet alleen kan zij advies geven en meedenken, maar zeker ook als aanspreekpunt fungeren voor de ouders.

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.