Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan, protocollen en andere beleidsstukken liggen ter inzage op de locatie.

De basis voor het leveren van kwaliteit is het pedagogisch beleidsplan. In dit beleidsplan worden de doelstellingen van ons kinderdagverblijf o.a. duidelijk aan de hand van vier algemene pedagogische basisdoelen. Bij Vipkids staat de kind gerichtheid en de individuele stimulering van het kind om zich verder te ontwikkelen centraal. Daarnaast zijn veiligheid en vertrouwen de basis van waaruit deze ontwikkelingsstimulering optimaal mogelijk gemaakt kan worden. Vipkids gaat in het pedagogisch beleidsplan uit van vier pedagogische doelen die in de Wet op de Kinderopvang staan.

De volgende vier basisdoelen liggen ten grondslag aan de pedagogische benadering van het kind:

  • het bieden van emotionele veiligheid en vertrouwen;
  • het bevorderen van de persoonlijke competenties;
  • het bevorderen van de sociale ontwikkeling;
  • het overbrengen van waarden en normen.

We vinden het erg belangrijk om op de groep een sfeer te creëren van veiligheid en vertrouwen. In de eerste plaats spelen de pedagogisch medewerkers van de groep hierin een belangrijke rol. Elk kind wordt opgevangen door vaste pedagogisch medewerkers. Zo kan het kind een band met hen aangaan en krijgt het vertrouwen. Als een kind zich geborgen voelt dan kan het zich pas ontwikkelen.

Als de pedagogisch medewerker ziek of met vakantie is, hebben we een vaste invallijst.

 

 

spelen treinbaan

 

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.