Overdracht naar de basisschool en eventueel de BSO

Als het kind vier jaar wordt breekt een nieuwe fase aan: het kind gaat naar de basisschool. Een spannende en leuke tijd voor de ouders en het kind. Om de overgang van ons kinderdagverblijf naar de basisschool voor het kind zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken wij met een schriftelijke overdracht naar de basisschool van het kind.

Welke informatie wordt overgedragen?

De pedagogisch medewerkers kennen het kind. In de overdracht geeft ons kinderdagverblijf informatie mee over het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van het kind, onder andere op het gebied van taal, spel en motoriek en hoe het kind met andere kinderen omgaat.

Met deze informatie zorgt de leerkracht in groep 1 van de basisschool en eventueel de pedagogisch medewerkers van de BSO dat het kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit op het kind. De mentor vult het overdrachtsformulier in. Het hele dossier wordt met de ouders in een persoonlijk exitgesprek besproken.

Tijdens dit gesprek krijgen de ouders het overdrachtsformulier mee. De pedagogisch medewerker stuurt het overdrachtsformulier ook naar de basisschool en eventueel BSO, tenzij ouders dit niet goedkeuren. Tijdens het exitgesprek wordt dus met ouders overlegd of zij hier toestemming voor geven.

 

 Vip Kids muziek dans yoga28

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.