Oudercommissie

Bij Vipkids zijn niet alleen de kinderen belangrijk, maar ook de ouders. Daarom is er een actieve oudercommissie, die op dit moment bestaat uit meerdere enthousiaste ouders.

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van kinderdagverblijf Vipkids. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang. De oudercommissie brengt op de volgende terreinen advies uit:

  • kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, aantal kinderen);
  • opleidingseisen, inzetbaarheid leidsters;
  • pedagogische beleid;
  • voedingsaangelegenheden;
  • risico -inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • klachtenregeling;
  • prijswijzigingen kinderopvang;
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • informatieverstrekking naar ouders.

 

Daarnaast betrekt de oudercommissie de andere ouders bij de kinderopvang, bijvoorbeeld door het organiseren van feestjes, themadagen en uitstapjes.

 

flyerOCVipkids

Klik op de flyer-afbeelding om de PDF versie te openen.

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.