Een mentor voor ieder kind

Ieder kind bij Vipkids heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Uiteraard zien de kinderen ook andere pedagogisch medewerksters. 

Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is tijdens het kennismakingsgesprek.

Vip Kids samen spelen24 

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.