Klachtenprocedure

Klachtbeleid

We willen graag dat u meer dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de leidinggevende. U kunt zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon. Mocht dit om wat voor reden niet kunnen of komt u er niet uit dan kunt u een klacht indienen. Zie ons interne klachtbeleid LINK

Geschillencommissie

Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. In sommige gevallen kunt u een klacht rechtstreeks aan hen voorleggen. Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is aan de Geschillencommissie. 

 Klachtenloket KOV 

 

blokken

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.