Kindvolgsysteem ZiKO

Op het kinderdagverblijf worden de kinderen regelmatig geobserveerd. Dit gebeurt op drie terreinen: welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsgebieden, door middel van kindvolgsysteem Ziko. Als kindvolgsysteem maken we gebruik van ZiKo, een systeem dat zich richt op kleinere kinderdagverblijven. ZiKo staat voor: Zelfevaluatie instrument voor Kinderen in opvang. ZiKo-vo is een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters. Het systeem maakt het mogelijk kinderen te volgen op de drie gebieden: welbevinden, betrokkenheid, en de ontwikkeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ieder kind uniek is en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt.

Waarom het kind volgen?

Kinderopvang is meer dan alleen maar kinderen opvangen. Bij Vipkids verzorgen we opvang met alle zorg en aandacht. We houden rekening met individuele draagkracht van kinderen en we zorgen ervoor dat kinderen specifieke zorg en aandacht krijgen. Door de kinderen te volgen via kindvolgsysteem Ziko kunnen we het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind goed in kaart brengen. Zo komen we meer te weten over het kind, en kunnen ons handelen daardoor meer gericht aanpassen aan waar het kind behoefte aan heeft. Een kind dat bijvoorbeeld minder betrokkenheid laat zien, kunnen we meer uitdagende activiteiten aanbieden, en een kind dat weinig welbevinden lijkt te ervaren bieden we meer steun aan. Zo bieden we opvang van kwaliteit zodat iedereen zich maximaal kan ontplooien.

Werkwijze

Het kindvolgsysteem van Ziko werkt als volgt. Voor ieder kind vullen we twee keer per jaar een ‘kindportret’ in. Voorafgaand aan het invullen van het kindportret wordt het kind geobserveerd. Dit gebeurt op het gebied van ‘welbevinden’, ‘betrokkenheid’ en de ontwikkelingsdomeinen ‘motoriek’, taal, sociale ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling, goed in je vel zitten’, ‘zelfstandigheid’, ‘ontdekken van de wereld’. Deze aspecten bij elkaar geven een goed beeld van het kind. De portretten als reeks achter elkaar laten een ontwikkeling zien. Een domein waar een kindje eerst nog moeite mee had, kan later juist heel erg goed gaan. Tijdens het voortgangsgesprek, dat wij eens per jaar organiseren, worden de kindportretten met ouders besproken. Samen maken we eventueel een plan hoe we het welbevinden en de betrokkenheid van het kind kunnen verbeteren.

 

 Vip Kids samen spelen28

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.