Inspectie door GGD

Jaarlijks worden alle kinderopvang locaties door een GGD- inspecteur onaangekondigd bezocht en getoetst op de door de rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen op het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie, inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid, pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.

Onze Kinderdagverblijven staan geregistreerd in het gemeentelijk register. Geregistreerde kinderdagverblijven worden door de GGD aan een periodieke inspectie onderworpen.

De inspecteurs gebruiken een landelijk inspectie-instrument om de kwaliteit te toetsen en leggen hun bevindingen vast in een inspectierapport. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport.

Via onderstaande buttons kunt u de GGD rapporten inzien en/of downloaden.

 Locatie Westerpark 

 Locatie Noord 

 

 

Op deze website gebruiken wij cookies, voor meer informatie verwijzen we u naar onze Privacy Statement.