Klachtbeleid

Onze medewerkers zullen hun best doen om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u ondanks dat niet tevreden bent over de dienstverlening of andere klachten heeft, zijn onze medewerkers bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U kunt binnen het kinderdagverblijf vragen naar onze klachtenprocedure.

Geschillencommissie

Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. In sommige gevallen kunt u een klacht rechtstreeks aan hen voorleggen. Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is aan de Geschillencommissie. 

Klachtenloket KOV