Halen en brengen

Brengen:

Uw kind kan gebracht worden tussen 7.30 en 9.30 uur.

Het dagprogramma begint om 9.30 uur. Wij vinden het prettig als kinderen voor 9.30 uur ’s worden gebracht, zodat wij gezamenlijk aan het dagprogramma kunnen beginnen.

Bij het brengen voor 9.30 uur is er voldoende tijd voor de overdracht en eventueel nog een boekje te lezen of een puzzel te maken met uw kind.

Wanneer ouders verlaat zijn of wanneer het kind niet komt door ziekte of een andere reden, verzoeken wij ouders nadrukkelijk voor 10.00 uur hier het personeel van op de hoogte te stellen.

Halen

Kinderen kunnen vanaf 16.30 uur worden opgehaald.

Ouders mogen hun kind altijd eerder komen halen, maar dienen dit vooraf te melden, zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Tijdens het ophalen vertellen wij hoe de dag gegaan is. Er is dan ook weer gelegenheid om met uw kind de activiteit af te sluiten waar uw kind mee bezig was.

Mocht het zo zijn dat u uw kind zelf niet op kunt halen is dat geen probleem. Iemand anders mag uw kind ophalen. Wel vragen wij u dan een foto te sturen naar de e-mail en dit in de ochtend door te geven aan de pedagogisch medewerker.

Afscheid nemen

Afscheid nemen is belangrijk voor kinderen. Uw kind beseft dan dat u weggaat. Veel kinderen, zeker in het begin ervaren dit als moeilijk. Toch is het heel belangrijk dat er gedag gezegd wordt. Als u namelijk weggaat op het moment dat uw kind het niet door heeft en er later toch achter komt dat u weg bent kan uw kind daarvan schrikken en in paniek raken. Uw kind kan zich dan in de steek gelaten voelen. Wij gaan altijd samen met uw kind daarom zwaaien bij het raam om gedag te zeggen.